Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Eribel een continu verbeteringsproces waarbij een onderneming vrijwillig en systematisch een gestructureerd beleid voert om een meerwaarde te betekenen op economisch, milieu en sociaal vlak.

Dit wordt gerealiseerd door continue toetsing en communicatie met interne en externe stakeholders of belanghebbenden.


Sociaal engagement

Dit uit zich bij Eribel onder andere in intense opleidingstrajecten met interne en externe begeleiding in de arbeidsomgeving.
Daarbij vergeten we duurzame tewerkstelling voor de kansengroepen niet, waardoor we erkend zijn als invoegbedrijf.
Ons HR-beleid heeft een sterk uitgebouwd diversiteitsbeleid met aandacht voor competentieontwikkeling.
 

Duurzame ontwikkeling op economisch en milieuvlak

Maar MVO gaat nog veel breder en omvat alle bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot een duurzame ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich bij ons onder meer in:
 • corporate governance (verantwoord ondernemingsbestuur)
 • bescherming van het milieu
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • openheid naar het onderwijs (Promotor Onderwijs en Ondernemen Noorderkempen, schoolbezoeken Kind en Techniek, bezoek leerkrachten scholen Lommel, enzovoort)
 • samenwerking met non-profitorganisaties

Goede doelen

Een van de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar we bij Eribel bijzondere aandacht aan besteden, is de samenwerking met diverse organisaties die mensen met minder kansen een helpende hand reiken:
 • Ondernemers voor Ondernemers: Deze organisatie, waarvan Eribel sponsor is, stelt zich tot doel de duurzame economische groei te bevorderen in landen in ontwikkeling. Daartoe ondersteunen ze lokaal ondernemerschap en voorzien ze in de basisvoorwaarden om tot lokaal ondernemerschap te kunnen komen.
 • Siddartha: Via kleinschalige projecten wil deze christelijk geïnspireerde organisatie een antwoord geven op de noden van deze tijd. Eribel steunt enkele projecten in Ethiopië, om jonge vrouwen uit de prostitutie te halen, huisvesting en beroepsopleiding te voorzien voor rioolkinderen, alleenstaande moeders op te leiden, daklozen te begeleiden, enzovoort.
 • ’t Werk: Deze sociale werkplaats voor volwassenen met autisme produceert chocolade, speculaas, roomijs en verpakkingen en levert administratieve diensten. Eribel heeft deze vzw uit Herentals ondersteund door deuren te leveren voor hun nieuwe gebouw. We bestellen er ook onze sinterklaaschocolade.
 • Rotaract Hoogstraten: Deze vereniging van jongeren van 18 tot 30 jaar die zich op een zinvolle manier inzet voor de maatschappij, verleent actieve ondersteuning aan sociale projecten en goede doelen in de nabije omgeving. Elke jaar worden paashazen verkocht om geld in te zamelen.
 • Rotary Hoogstraten: Eribel is nauw betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse 4x4-evenement van Rotary Hoogstraten, waarvan de opbrengsten integraal gaan naar sociale projecten in de Kempen. Ook de werknemers van Eribel nemen elk jaar graag deel aan dit liefdadigheidsgebeuren.
 • Amnesty International: Door de aankoop van kaarsjes en kaartjes verlenen wij als bedrijf jaarlijks onze steun aan deze organisatie die de naleving van mensenrechten nastreeft.