Disclaimer

De disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de Eribel website.
Iedere bezoeker aanvaardt door het gebruik uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.
Eribel onderhoudt deze website met grote zorgvuldigheid. Eribel is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en geeft daarom geen garanties omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de informatie op deze website. Eribel wijst dan ook iedere aansprakelijkheid hieromtrent af.
De gebruiker blijft zelf aansprakelijk voor het gebruik van de op de website aangeboden informatie. Dit geldt bij uitbreiding ook voor het gebruik van links naar websites van derden.
Eribel respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Het logo, stijl en inhoud van de website zijn eigendom van Eribel en zijn bijgevolg auteursrechtelijk beschermd.